Asiakkuusjohtaja

Anne Mäkinen

Asiakkuusjohtaja

Vain ihmisten ymmärrystä ja ajattelua muuttamalla saadaan aikaan toimintatavan muutos. Tämän huomasin pätevän yhtä lailla pieniin pk- ja start up -yrityksiin kuin globaaleihin pörssiyrityksiin, kun työskentelin yrityskehityksen parissa kaikkiaan lähes 10 vuoden ajan. Lisäksi minulla on 15 vuoden kokemus erilaisista myynnin, markkinoinnin ja asiakaspalvelun tehtävistä sekä 5 vuotta urheilukaupan parista. Vahvuuksiani ovat erityisesti asiakaskeskeisen liiketoiminnan rakentaminen sekä myynnin ja asiakaskokemuksen kehittäminen.

Ensin pitää muuttaa ihmisten ymmärrystä ja ajattelua, jotta seuraa toimintatavan muutos – näiden seurauksena saavutetaan parempia tuloksia.

Ammattiurheilutaustani maastohiihtäjänä on kasvattanut minusta ihmisenä tavoitteellisen ja tuloshakuisen. Tämä näkyy vahvasti myös valmennusotteessani. Tavoitteeni onkin saada ihmiset innostumaan sekä tekemään asioita uudella tavalla. Eniten nautin, kun saan ihmiset oivaltamaan uusia tuloksekkaampia tapoja toimia ja kun saavutan parempia liiketoimintatuloksia yhdessä asiakkaiden kanssa.

Erityisosaaminen

  • Strategia
  • Liiketoimintamallit
  • Asiakaskeskeisen liiketoiminnan kehittäminen
  • Myynti
  • Johtaminen
  • Asiakaskokemus ja ostopolut
  • Valmentaminen ja kouluttaminen