Biofilinen suunnittelu

Carita Ahonen

Biofilinen suunnittelu

Parempi tulevaisuus vaatii kykyä kyseenalaistaa normistoja sekä halua etsiä uusia keinoja ja välineitä ja kokeilla uusia yhteistyön malleja. Itseäni innostaa valtavasti projektit, joissa aidosti halutaan hyvinvointia tukevia ratkaisuja, luontoympäristö huomioiden. Tällöin syntyy kokonaisuus, jolla päästää myös arvopohjaltaan todellisten asioiden äärelle.

Parempaa tulevaisuutta rakennetaan avoimella mielellä, rohkeudella, empatialla ja yhteistyöllä. Se vaatii toimia nyt eikä huomenna. 

Suunnitteluprojekteihini kuuluu olennaisesti muun muassa kevyttä valaistussuunnittelua, 3D-mallintamista sekä visuaalisen materiaalin, kuten VR-mallien, kuvien, videoiden ja joskus pienoismallien tuottamista. 

Erityisosaaminen

  • Biofilinen sisustusarkkitehti (SIO/SI/AMK)
  • Muotoilija (AMK) 
  • Biofilisen hyvinvoinnin suunnitteluasiantuntija
  • 3D-mallinnus