Kansainvälinen liiketoiminta

Kirill Anton

Kansainvälinen liiketoiminta

Kansainväliset markkinat ja uusia bisnesmahdollisuuksia.

Kuinka me tunnistamme löytämättömän liiketoimintapotentiaalin? Vastaus on kansainvälistäminen – vahva bisnesstrategia, jossa globaali asenne ja laaja, monipuolinen bisneksen asiantuntemus ovat välttämättömiä yritysten viemisessä eteenpäin. Minulle on hyvin innostavaa voida yhdistää nämä ja tuottaa tuloksia jo kehitysaikana sekä luoda samalla kestäviä verkostoja kaikille osapuolille. Asiakassuhteisiin erikoistumisen ohella keskityn myös asiakkaideni markkinointistrategioiden sekä kansainvälisen brändi-imagon kehittämiseen.

Ainutlaatuinen bisnesmuotoilu ja uusien mahdollisuuksien löytäminen ja jakaminen on kutsumukseni.

Löytämättömät alan oivallukset kannustavat proaktiiviseen keskusteluun sidosryhmien kanssa, mikä tukee jaettua oppimista ja tulevaisuuden yhteistyötä. Kuudessa eri maassa työskentely on auttanut minua laajentamaan näköalojani, kun taas kattava liikehallinnon koulutukseni mahdollistaa projektieni täyden potentiaalin toteuttamisen. Olen sitoutunut tarjoamaan uutta energiaa ja tuoreita ideoita sekä kannustamaan luovaa lähestymistapaa jokaisessa projektissani.

Erityisosaaminen

  • Kansainvälinen liiketoiminta
  • Kansainvälistyminen
  • Asiakassuhteet
  • Markkinointistrategiat
  • Brändi-imagon kehittäminen
  • Myynti
  • Verkostoituminen