Palvelut

Olemme johdon kumppani muuttuvassa markkinassa, jossa jokaisen yrityksen on kehitettävä liiketoimintaansa tai luotava uutta bisnestä. Me autamme tunnistamaan parhaan potentiaalin ja kehittämään organisaation kykyä tehdä parempaa bisnestä.

Meitä ajaa palava halu auttaa ajattelemaan bisneksesi uudelleen

Uskomme, että kaikilta organisaatioilta löytyy hyödyntämätöntä potentiaalia. Sen löytäminen on arvokasta, sillä maailma muuttuu nopeammin kuin koskaan aiemmin. On parempi johtaa muutosta, kuin seurata sitä sivusta.

Bisnesmuotoilu yhdistää tehokkaasti liiketoiminnan edellytykset, brändin ja teknologian mahdollisuudet sekä ihmisten aidot tarpeet ja osaamisen. Bisnesmuotoilulla liiketoimintaa kehitetään kannattavammaksi jo prosessin alkumetreiltä alkaen, ei vasta sen päätteeksi.

BUSINESS. Strategia. Konsepti. Liiketoimintamalli. Talous. Rahoitus.
DESIGN. Brändi. Palvelumuotoilu. Teollinen muotoilu.
DIGITAL. Digistrategia. Digipalvelut. Digimedia. Verkkosivut.
HUMAN. Sidosryhmäymmärrys. Toimiva organisaatio. Ajattelun ja toiminnan muutos. Valmennus.

”Bisnesmuotoilu on ollut matka, jonka aikana olemme oppineet, miten toimia kansainvälisillä markkinoilla ja miten paljon meillä on potentiaalia myydä osaamistamme ja palvelumme laajemmin.”

Helena Länsimies
FinnHealth
Kuopion yliopistollinen sairaala

Yhtälömme onnistumiselle

1:

Aito
ymmärrys

Parhaat ratkaisut vaativat parhaat raaka-aineet. Hankimme ymmärrystä markkinoista ja asiakkaista kehittämämme ketterän toimintamallin avulla.

Osallistamme. Selvitämme. Oivallamme.

2:

Uusi
näkemys

Haastamme rohkeasti tutut ratkaisut. Etsimme sellaista uutta, joka tuo asiakkaillemme ylivertaisuutta. Muotoilemme uniikkeja liiketoimintamalleja, palveluita ja tapoja toimia.

Mallinnamme. Testaamme. Jalostamme.

3:

Vaikuttava
toteutus

Tavoitteemme on innostunut henkilöstö ja innostunut asiakas. Ratkaisu jalostuu vain vuorovaikutuksessa. Siksi autamme menemään nopeasti markkinoille ja kehittämään vaiheittain.

Visualisoimme. Sanoitamme. Valmennamme.

Aito ymmärrys vaatii kuuntelua ja ennen kaikkea analysointitaitoa

Hallitsemme metodit, joilla hankitaan dataa bisnespäätösten tueksi. Olennaista on kuitenkin ymmärtää se, että pelkkä data itsessään ei riitä mihinkään. Tarvitaan myös kykyä rakentaa näkemys analysoimalla ja tulkitsemalla dataa oikein. Meillä on tuo kyky.

Arto Kuuluvainen
Head of Insight

Uusi näkemys on ymmärryksen, innostumisen ja rohkeuden summa

Aidon ymmärryksen pohjalta on hyvä rakentaa uusi näkemys liiketoimintamallista, palvelusta, brändistä sekä työntekijöiden ja asiakkaiden innostamisesta. Tavoitteenamme on rohkaista johonkin suurempaan, joka mahdollistaa todellisen potentiaalin hyödyntämisen.

Jari Palonen
Strategia ja konseptit

Vaikuttava toteutus on vuorovaikutusta ihmisen kanssa

Uusi bisnes on totta vasta, kun se on tehty näkyväksi ja sillä on asiakkaita. Se jalostuu vuorovaikutuksessa. Siksi tuemme nopeaa markkinoille menoa ja vaiheittaista kehittämistä. Näin ansaintaakin tulee jo kehitysvaiheessa.

Saana Corino
Koulutusvastaava ja yhteiskuntasuhteet