Samuel Hienonen

Myynti ja asiakasyhteydet

Kustannustehokkuus ajatellaan usein tavoitteena säästää. Se liittyy kuitenkin olennaisesti yrityksen strategisiin valintoihin. Yrityksen kannattaa olla hyvä juuri niissä kilpailutekijöissä, joita sen asiakkaat arvostavat. Muihin kilpailutekijöihin on turha panostaa – ne voi jopa poistaa kokonaan.
 
Olennaista on ratkaista se, miten resurssit käytetään mahdollisimman tehokkaasti tuottamaan arvoa asiakkaalle.
 
Asiakkaiksi kannattaa valita ne, joille yritys saa tuotettua mahdollisimman paljon arvoa pienellä resurssien käytöllä. Tuotteissa ja palveluissa puolestaan on paras keskittyä niihin, joissa oma kone on tehokkain ja asiakkaan saama arvo maksimoituu.
 
Kustannussäästöjä saadaan aikaan myös prosesseja tehostamalla. Oleellista on luoda malli, jolla työntekijät saadaan jakamaan tietoa prosessien toimivuudesta ja motivoidaan heidät kehitystyöhön.
 
Minulla on käytännön yrittäjäkokemusta kahvila- ja ruoka-alalta sekä tilitoimistosta. Olen opiskellut matematiikkaa pääaineena Tampereen teknillisessä yliopistossa ja sivuaineena teollisuustaloutta.

Brandella keskeisin tehtäväni on myydä yrityksemme palveluita. Työni ytimessä on asiakaslähtöisyys – avullani saat meiltä juuri sellaisia palveluita kuin tarvitset.

Erityisosaaminen

  • Myynti

  • Yrityksen taloudenhallinta

  • Hinnoittelu

  • Kirjanpito

  • Kustannustehokkuus