Virpi Tikkanen

Strateginen ja taktinen viestintä

Sanoilla ei pelkästään kuvata todellisuutta vaan myös rakennetaan sitä. Asioiden pukeminen sanoiksi on usein kuitenkin yllättävän vaikeaa. Syy voi olla siinä, että asiaa katsotaan joko liian läheltä, tai liian kaukaa. Tai jopa siinä, ettei sanoitettavan kohteen arvoa muille osata edes tunnistaa. Innostavinta onkin, kun pääsen yhteistyössä asiakkaan kanssa muotoilemaan ja hiomaan viestinnällisen kokonaisuuden sellaiseksi, että asiakas tuntee myös sanojen – niin puhuttujen kuin kirjoitettujen – sekä ilmentävän yrityksensä persoonaa että edistävän sen kasvua ja kehitystä.

Ilman sanoja et ole olemassa.

Rakastan kieltämme sen kaikissa olomuodoissaan. Täytän sillä myös ison osan vapaa-ajastani: lukemalla, kirjoittamalla ja puhumalla. Vaikka sanoilla leikittely on antoisaa, ei tällä alalla sovi liian villiksi ja vapaaksi heittäytyä. Niinpä minut tunnetaan myös tarkkana välimerkkien viilaajana ja ahkerana sanakirjojen siteeraajana.

Erityisosaaminen

Asiakaskokemus

Bisnesmuotoilu-metodi

Blogit, sosiaalinen ja digitaalinen media 

Brändit ja tuotteistaminen

Esitysgrafiikka- ja puhe-esitykset

Kouluttaminen

Palveluiden konseptointi ja kaupallistaminen

Ulkoisen ja sisäisen viestinnän suunnittelu ja tuotanto

Viestintästrategiat