Strategy | Brande

Strategy

Strategia valjastaa yrityksen todellisen potentiaalin kilpailukyvyksi. Se perustelee, miksi asiakas ostaa meiltä eikä kilpailijalta.

Huippubisnes ei synny pelkästä huippuosaamisesta

BRANDE

Strategy -palvelut

  • strategia
  • liiketoimintamalli
  • konsepti
  • talouskehitys
  • rahoitus

Rakenna
yhteinen näkemys.

STRATEGIA

Strategian ajatellaan usein määrittävän keinot tavoitteiden saavuttamiseen. Vielä tärkeämpää kuitenkin on, että se kuvaa yrityksen oman – uniikin – paikan maailmassa. Jos yritys ei kykene kommunikoimaan merkitystään henkilöstölleen ja asiakkailleen, siltä puuttuu jotain olennaista.

Onnistunut strategia innostaa ja antaa tekemiselle yhteisen suunnan. Branden kanssa strategian rakentaminen perustuu liiketoiminnan ymmärtämiseen ja ajattelua avartavaan työskentelyyn ylimmän johdon ja hallituksen kanssa.

Merkitys on päivän sana. Jos yritys ei kykene kommunikoimaan merkitystään henkilöstölleen ja asiakkailleen, siltä puuttuu jotain olennaista. 

Jari Palonen

CEO, Business designer

Luo kestävä
kilpailuetu.

LIIKETOIMINTA

Liiketoimintamalli on uniikin bisneksen peruskivi. Hyvin rakennettua bisneskonseptia on vaikea kopioida, sillä se koostuu useista tarkkaan mietityistä valinnoista. Me autamme kestävän kilpailuedun rakentamisessa, oli kyse sitten olemassa olevan liiketoiminnan kehittämisestä tai kokonaan uuden synnyttämisestä.

Kanssamme liiketoimintamalli rakentuu jatkumona strategiatyölle. Työskentelyyn osallistetaan organisaation avainhenkilöiden lisäksi asiakkaat ja tarvittaessa koko henkilöstö.

Varmista kasvun resurssit.

YRITYSRAHOITUS

Mitään merkittävää ei saada aikaiseksi ilman riittäviä resursseja. Ulkopuolisen rahoituksen edellytyksiä ovat testattu liiketoimintamalli, perusteltu kasvusuunnitelma ja rautaiseksi hiottu tiimi. Branden asiantuntemus auttaa sekä talouden suunnittelussa että rahoitusjärjestelyissä niin pääomasijoittajien, luottolaitosten kuin julkisten rahoittajien kanssa.

Strategy Checklist – tarkistuslista bisneksesi strategiseen suunnitteluun

1. Onko yritykselläsi uniikki paikka maailmassa?
Etsimällä paikkasi markkinassa minimoit kilpailun vaikutuksen ja maksimoit onnistumisen mahdollisuudet.

2. Tarjoatko asiakkaillesi selkeän syyn valita juuri teidät?
Ymmärtämällä asiakkaitasi paremmin ja rakentamalla ylivoimaisen asiakashyödyn annat syyn valita teidät.

3. Onko tekemisellänne yhteinen päämäärä?
Antamalla tiimillesi työtä paremman syyn tulla töihin sitoutat ja innostat ihmiset urotekoihin.

Jari

Jari Palonen

Strategia ja konseptit
+358 400 572 860
jari.palonen@brande.fi

Tommi

Tommi Turunen

Brändikehitys ja medioittaminen
+358 40 769 0604
tommi.turunen@brande.fi