Tekoälystudio – kilpailuetua tekoälystä

Mitä tekoäly tarjoaa liiketoiminnalle? Kuka siitä hyötyy ja miten? Mitä tapahtuu työnkuville tekoälyn aikakaudella? 

Branden ja Aiwo Digitalin Tekoälystudio auttaa organisaatiosi tekoälykehityksen tehokkaasti käyntiin.

Hae mukaan liiketoiminta- ja ihmiskeskeiseen tekoälyvalmennukseen

Tekoäly koskettaa tulevaisuudessa kaikkia yrityksiä. Sen arvioidaan parantavan yritysten kyvykkyyttä ja tehokkuutta jopa 40 %, mikäli se on olennainen osa liiketoiminnan prosesseja. Samalla keskeinen kysymys on, miten ihmisen työ muuttuu tekoälyn tullessa työkaveriksi. Branden ja Aiwo Digitalin Tekoälystudio vastaa juuri näihin tarpeisiin.

Tutustu kokonaisuuteen

Tekoälystudio koostuu seitsemästä yritysten yhteisestä valmennuspäivästä sekä kolmesta yrityskohtaisesta sparrauspäivästä. Valmennus vastaa seuraaviin kysymyksiin:

  • Miten tekoälyä voi hyödyntää liiketoiminnassa?

 

  • Miten organisaatio valmistellaan tekoälyn tuomaan muutokseen? 
  •  Miten tekoälyn kehitysprojekti toteutetaan tehokkaasti? 

 

  • Mistä tekoälykehitykseen voi saada ulkopuolisia resursseja?

 


 

Tekoälystudio pähkinänkuoressa

KENELLE?
Branden ja Aiwo Digitalin Tekoälystudio on ESR-rahoitteinen palvelu kaupallisuuden ja liiketoiminnan kehittymistä tavoittelevien yritysten ylimmälle johdolle, hr-johdolle ja kehitystiimeille.

MISSÄ?
Tekoälyakatemia käynnistyy Kuopiossa toukokuussa 2020. Mukaan valitaan 10 yritystä.

MIKSI?
Valmennamme suomalaiset yritykset tekoälyaikakauden eturintamaan ymmärrettävän sisällön avulla. Haluamme tehdä tekoälykehittämisen käynnistämisen helpoksi ja innostavaksi.

LOPPUTULOS?
Osallistujayrityksellä on valmennuksen jälkeen ymmärrys siitä, miten tekoäly voi hyödyttää sen liiketoimintaa tehokkaimmin ja näkemys siitä, miten yrityksen oma tekoälykehitys projektoidaan ja rahoitetaan.

1.  Tulevaisuuden liiketoimintamallit ja työn tekeminen (1pv)

BRANDE

Liiketoimintamalli ja sen tehokas toteuttaminen ratkaisee yrityksen kyvyn tuottaa arvoa asiakkailleen. Miten tekoäly muuttaa liiketoimintamalleja ja työn tekemistä? Mihin pitää kiinnittää huomiota, kun rakennetaan tulevaisuuden liiketoimintamalleja?

2. Johdatus tekoälyyn (2pv)

AIWO DIGITAL

Avataan tekoälyn käsitteistöä ja sitä, miten eri käsitteet linkittyvät toisiinsa. Mitä tekoäly mahdollistaa ja missä määrin tekoäly voi korvata ihmisen tekemän työn? Miten tekoäly kytkeytyy muihin teknologioihin ja tietojärjestelmiin ja millaisia ongelmia sen avulla voidaan ratkaista?

 

3. Tekoälyn kaupallinen hyödyntäminen (2 pv)

BRANDE

Miten tekoäly voi vaikuttaa yrityksen kaupalliseen menestykseen? Case-esimerkit eri toimialoilta valottavat tekoälyn kaupallisen hyödyntämisen ulottuvuuksia. Lisäksi käydään läpi, miten myynnin, viestinnän, markkinoinnin ja asiakaspalvelun rajapinnasta saatavasta datasta voidaan tekoälyn avulla löytää kehittämiskohteita ja tehdä havaintoja, joiden avulla koko liiketoimintaa voidaan kehittää.

4. Tiedon hankinta ja sen merkityksellisyyden ymmärtäminen, datalla johtaminen (2pv)

AIWO DIGITAL

Millaisia riskejä ja haasteita tekoälyn hyödyntämiseen sisältyy? Mikä on merkityksellistä dataa ja onko tiedon hankkiminen ja hyödyntäminen eettistä.

  • Datan merkitys
  • Oma ja avoin data
  • Datan käsittely
  • Tekoälyn käytännön hyödyntämisen haasteet ja riskit

5. Oman tekoälyprojektin suunnittelu (yrityskohtainen, 3pv)

AIWO JA BRANDE

Hyvin suunniteltu tekoälyhanke on itse asiassa liiketoiminnan kehittämisprojekti, joka kytkee luontevasti yhteen liiketoiminnan, ihmiset ja teknologian. Yrityskohtaisissa valmennuspäivissä autamme projektisuunnittelun lisäksi myös rahoituksen hakemisessa.

EU rahasto logo
Vipuvoimaa EU:lta
ELY-keskus logo

Hae mukaan

Ole minuun suoraan yhteydessä tai lähetä minulle viesti oheista lomaketta käyttämällä. Kerrothan viestissäsi yrityksesi toimialan ja kuvailet vapaamuotoisesti tekoälyn kaupalliseen hyödyntämiseen liittyviä tavoitteitanne sekä nykytilaa. Olen sinuun yhteydessä mahdollisimman pian viestin vastaanotettuani.

Tanja Grönholm

 

Asiakasyhteydet

Tanja