ESR-rahoitteinen KvValmius-hanke

ESR-rahoitteinen KvValmius-hanke

Brande Oy:lle on myönnetty Q1/2022 aikana Euroopan Sosiaalirahaston myöntämää rahoitusta kolmentoista pohjoissavolaisen yrityksen kansainvälistymisvalmiuksien sekä muutoskyvykkyyden kehittämiseen. Hankkeen päätavoitteena on valmennuksellisin keinoin kehittää osallistujayritysten kansainvälistymisvalmiuksia ja luoda siten edellytykset yritysten kansainväliselle kasvulle ja kehittymiselle tulevaisuudessa.

Rahoittavana viranomaisena on toiminut Etelä-Savon ELY-keskus. Hankkeen kesto on Q3/2023 asti. Hankkeen toteuttajina ovat toimineet yhteistyössä Brande Oy, HJP Kehitys Oy ja Export Maker Oy.

eu logot