Insight | Brande

Insight

Liiketoiminnan kehittäminen alkaa sen ymmärtämisestä. Meillä ratkaisut perustuvat tietoon ja todellisiin asiakastarpeisiin.

Tulosta tehdään tiedolla, ei arvailemalla

BRANDE

Insight -palvelut

  • sidosryhmä- ja henkilöstötutkimus
  • asiakasymmärrys
  • digianalyysi
  • myynnin tilannekuva
  • talouden analyysi

Hahmota organisaation
sisäiset näkemykset.

HUMAN

Strategisen henkilöstötutkimuksen avulla hahmotellaan organisaation sisäinen näkemys lähtötilanteesta. Samalla osallistamme tekijät mukaan kehittämistyöhön ja rakennamme kokonaiskuvan henkilöstön tyytyväisyydestä.

Hallitsemme metodit, joilla kerätään dataa bisnespäätösten tueksi. Olennaista on ymmärtää, että pelkkä data itsessään ei riitä mihinkään. Tarvitaan myös kykyä rakentaa näkemys analysoimalla ja tulkitsemalla dataa oikein. 

Luo kasvua
asiakasymmärryksellä.

CUSTOMER

Mikä saa asiakkaan ostamaan juuri meiltä? Sidosryhmäymmärrystä rakentaessamme luomme selkeän kuvan organisaation asiakkuuksien nykytilanteesta sekä niiden laajentamismahdollisuuksista.

Samalla keräämme tietoa tulevaisuuden tuote- ja palveluodotuksista.

Tee digikehitystä
ketterästi tiedon kautta.

DIGITAL

Digianalyysimme valottaa yrityksen tai organisaation onnistumista digitaalisissa ympäristöissä ja sosiaalisessa mediassa. Analytiikan ja tunnuslukudatan tarkastelu jalostetaan Branden asiantuntijoiden kanssa konkreettiseksi kehitysehdotukseksi.

Kehitä myyntiä
suunnitelmallisesti.

SALES

Myynnin tilannekuvan analyysissa Branden asiantuntijat käyvät läpi asiakasyrityksen myyntitoiminnot. Etsimme myynnin pullonkaulat ja tärkeimmät kehittämiskohteet.

Tilannekuvan pohjalta muodostuva kehityssuunnitelma on työkalumme asiakkaan myynnin nostamisessa uudelle tasolle.

Perusta strategiset päätökset tietoon.

FINANCE

Talouden analyysimme keskittyy kustannuslaskentaan ja luo perustan liiketoiminnan strategisille valinnoille. Sen avulla selvitämme muun muassa, millaisten tuotteiden ja palveluiden myynti on asiakkaallemme kannattavinta, ja millainen hinnoittelu kunkin tuotteen kohdalla toimii parhaiten.

Insight Checklist – tarjoamme vastauksia muun muassa näihin kysymyksiin

1. Millaiset kriteerit ratkaisevat asiakkaasi ostopäätöksen?
2. Miten bisnestäsi pitäisi henkilöstösi mielestä kehittää?
3. Mitkä digitaaliset kanavat tavoittavat asiakkaasi?
4. Miten hyvin hinnoittelunne on optimoitu?
5. Mitä asioita myynnissänne pitäisi kehittää?