KvValmius-hankkeella uusia avauksia ja vahvempaa kyvykkyyttä kansainväliseen liiketoimintaan

KvValmius-hankkeella uusia avauksia ja vahvempaa kyvykkyyttä kansainväliseen liiketoimintaan

Vuosien 2022-2023 aikana toteutetun ESR-rahoitteisen KvValmius-hankkeen päätavoitteena oli kehittää pohjoissavolaisille pk- ja mikroyrityksille sellaista muutoskyvykkyyttä, joka mahdollistaa yritysten liiketoiminnan laajentamisen ja monipuolistamisen uusille kansainvälisille markkina-alueille. Hankkeen toteuttajina toimivat yhteistyössä Brande Oy, HJP Kehitys Oy ja Export Maker Oy. Hankkeen rahoittavana viranomaisena toimi Etelä-Savon ELY-keskus.

Hankkeen aikana vahvistettiin valmennuksellisin keinoin osallistujayritysten kokonaisvaltaista osaamispääomaa ja kyvykkyyttä liiketoiminnan kehittämiseen, kasvattamiseen ja monipuolistamiseen muuttuvissa markkina- ja kysyntätilanteissa. Osallistujayritykset tunnistivat valmennusten myötä merkittäviä uusia kehityspotentiaaleja, joita terävöiteltiin ja konkretisoitiin hankkeen aikana sekä sen jatkotoimena.

Hankkeen valmennustapaamisten lisäksi toteutuksen aikana pyrittiin kartoittamaan osallistujayritysten yhteistarjoamamahdollisuuksia kansainvälisille markkinoille, mutta osallistujayritysten heterogeenisyyden vuoksi asetettu tavoite jäi toteutumatta.

Kokemusten ja kerättyjen palautteiden perusteella osallistujayritykset näkevät KvValmius-hankkeen onnistuneena kokonaisuutena, joka on jatkotoimenpiteineen tuonut osallistujille laajan tuen ja lisäosaamisen liiketoiminnan muutoskyvykkyyden, kasvun ja monipuolistamisen edistämiseen.

KvValmius-hankkeeseen osallistuivat 2Cool Finland Oy, Led Future Oy, Omatalo Oy, Laikas Oy, LLP Farm Machinery Group Oy, IS-Vet Oy, Suomivalimo Oy, Jarmat Oy, APL Systems Oy, Suomen Kuljetusturva Oy, Partanen & Lamusuo Oy ja Bevenic Oplatek Oy.

eu logot