Myyntikonseptit ja kaupallistaminen

Liisa Gadd

Myyntikonseptit ja kaupallistaminen

Myynnissä olennaista on asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen, asiakashyötyjen selkeä viestiminen sekä ostamisen tekeminen helpoksi. Autan asiakasta saamaan lisätehoa myyntiin ja lisäarvoa palveluihin systemaattisen ja aktiivisen ajattelu- ja toimintamallin kautta. Keskeisintä ydinosaamistani on asiakkaiden tarpeiden ymmärtäminen, myynnin systemaattisten toimintamallien rakentaminen, myyntiviestin kiteyttäminen, kaupan klousaaminen sekä palveluiden tuotteistaminen helposti myytävään ja ostettavaan muotoon.

Myynnissä olennaista on asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen ja ostamisen tekeminen helpoksi.

Palveluiden tuottamiseen ja johtamiseen sekä kansainväliseen liiketoimintaan keskittynyt koulutukseni luo osaamiselleni vahvan pohjan. Olen saanut tehdä yhteistyötä lukuisien erilaisten yritysten kanssa, ja yhdessä asiakkaan kanssa olemme löytäneet uusia tehokkaita ratkaisuja myynnin ja palveluiden kehittämiseen.

Erityisosaaminen

  • Myynnin toimintamallit
  • Palveluiden kaupallistaminen
  • Asiakasymmärrys
  • Asiakaskokemus
  • Palveluyritysten kansainvälistyminen
  • Kansainvälinen myynti
  • Projektinhallinta