Mediaksi-valmennus – Kilpailukykyä ja puhevaltaa muuttuvassa markkinassa

Mediaksi!-valmennus – Kilpailukykyä ja puhevaltaa muuttuvassa markkinassa

 

Kyky herättää keskustelua ja luoda yleisölle arvokasta sisältöä tuo suoraa arvonlisää liiketoimintaasi. Tutustu Branden Mediaksi!-valmennukseen ja hyödynnä yrityskohtainen sparraus oman bisneksesi kehittämiseen.

Ota ilmatila haltuun ja luo kysyntää kasvattavaa keskustelua kanavista riippumatta.

Mediaksi! – on yritysjohdolle sekä markkinoinnin ja myynnin ammattilaisille suunnattu valmennus, joka tarjoaa työkalut organisaation oman mediakonseptin rakentamiseen ja vaikuttavaan kaupalliseen viestintään.

Valmennuksen jälkeen organisaationne tietää,

  • mistä teemoista yrityksenne pitäisi puhua,
  • miten viestinne tavoittaa oikeat ihmiset,
  • miten erotutte markkinoilla,
  • ja miten mediamainen toimintatapa käännetään kaupoiksi.

Mediamaisella toimintatavalla vahvistat yrityksesi asemaa markkinoilla ja kasvatat myyntiä digitaalisuutta tehokkaasti hyödyntäen.

Mediaksi!-valmennuksen sisältö

Valmennus rakentuu viidestä 2,5 tunnin tehokkaasta valmennuskerrasta sekä yrityskohtaisesta 2,5 tunnin sparrauksesta. 

Yrityskohtainen hinta on 2900 e + alv, ja koko myynti- ja markkinointitiimi on tervetullut osallistumaan valmennukseen.

Ilmoittaudu

1

Miksi yrityksellä pitää olla yleisö?

Tommi Turunen ja Vesa Leppänen | Tiistai 11.1.2022 | kello 8.30–11.00

Miksi yrityksen pitäisi toimia mediamaisesti? Mikä on mediakonsepti ja miten sillä erottaudutaan markkinoilla? Tommi Turusen ja Vesa Leppäsen valmennus kertoo, miten luodaan kysyntää kasvattavaa keskustelua ja antaa työkalut oman mediakonseptin rakentamiseen.

2

Tee yrityksesi viestistä kiinnostava 

Tommi Turunen ja Annika Rantanen | Tiistai 25.1.2022 | kello 8.30–11.00

Miten asiakasymmärrys ja segmentointi auttavat mediamaisen toimintatavan toteuttamisessa? Tommi Turunen ja Annika Rantanen avaavat valmennuspäivässään, miten vaikuttava viestintä osuu maaliin, ja millaisin keinoin viestikärjistä tehdään teräviä.

3

Mediakonsepti lentoon -sparraus yrityksellesi

Branden mediatiimi – ajankohta sparraukselle sovitaan erikseen

Yrityskohtaisessa sparrauksessa pureudutaan vain ja ainoastaan organisaationne potentiaaliin. Mitä puhevalta alallanne edellyttää ja miten mediamainen tekeminen näkyy viivan alla juuri sinun bisneksessäsi?

4

Puhuttele yleisöäsi arjessa

Lasse Riitesuo | Tiistai 8.2.2022 | kello 8.30–11.00

Miten medioittaminen jalkautetaan osaksi organisaation myynnin, markkinoinnin ja viestinnän tekijöiden arkea ja siten myös liiketoimintaa? Lasse Riitesuo kertoo, miten social selling toimii työkaluna liiketoiminnan kasvattamisessa ja evästää sosiaalisen median tuloksekkaassa haltuunotossa.

5

Moderni myynti & myyjä

Anne Mäkinen ja Lasse Riitesuo | Torstai 22.2.2022  | kello 8.30–11.00

Nykyaikainen myynti on sekoitus perinteistä myyntityötä, digitaalisten kanavien hallintaa, vuorovaikutusta sekä henkilö- ja yritysbrändin yhteensulautumista. Anne Mäkisen ja Lasse Riitesuon valmennus avaa asiantuntijabrändin luomista, somen hyödyntämistä asiakashankinnassa ja sitä, miten myyntiä tehdään laadukkaasti kanavasta riippumatta.

6

Mittarit ja data menestyksen työkaluina

Vesa Leppänen | Tiistai 1.13.2022 | kello 8.30–11.00

Kuinka medioittaminen ohjaa liiketoimintaa kasvuun ja miten sitä mitataan? Miten analytiikkaa voidaan hyödyntää kassavirran kasvattamisessa? Vesa Leppäsen valmennuspäivässä median tavoitteenasettelu kääntyy tykkäyksistä euroihin.

 

Mitä medioittaminen on?

Medioittaminen on vaikuttamista muuttuneessa markkinassa, jossa ilmatila on otettava itse. Se on tapa tavoittaa asiakkaat, vahvistaa asiantuntijuutta, rakentaa työnantajamielikuvaa ja synnyttää yrityksen sisäistä tarinaa. Se on vaikuttavaa, kasvua luovaa sisältöä ja näkymistä oikeissa kanavissa.

Mediamaisesti toimiva yritys ymmärtää, millaisin viestein se tekee itsestään vakuuttavan ja miten sen viestit tavoittavat asiakkaan. 

Mediamaiseen toimintatapaan sitoudutaan strategisissa päätöksissä ja se tehdään todeksi myynnin, markkinoinnin ja viestinnän saumattomalla yhteistyöllä.

Sammet Review

SAMMET DAMPERS

Asiakaslehdestä kansainväliseksi mediaksi

"Rakensimme yhdessä Sammet Dampersin kanssa heille sopivan viestintä- ja mediakonseptin palvelemaan kansainvälistyvän yrityksen tarpeita asiakasviestinnänssä unohtamatta kuitenkaan organisaation sisäistä viestintää", tiivistää Branden digitaalista liiketoiminnasta vastaava Vesa Leppänen.

“Brandella on niin konseptitason, sisältöjen tekemisen, visuaalisuuden kuin markkinoinnin asiantuntijoita – ja siihen päälle kiinnostava ja hyvä tekninen alusta. Vastaavaa osaamista saa harvoin yhden katon alta”, Sammetin marketing manager Mikko Sammasmaa kertoo.

Lue lisää

Näitä medioita ja yritysmedioita olemme mukana rakentamassa