Hyvä mieli tarttuu – yksinkertaisilla teoilla mielen hyvinvointia Pohjois-Savoon

Hyvä mieli tarttuu – yksinkertaisilla teoilla mielen hyvinvointia Pohjois-Savoon

Branden ja Mieliteko-kehitysohjelman arvopohjaisen yhteistyön tavoitteena on edistää mielenterveyttä sekä vähentää päihteiden käyttöä Suomen huonovointisimmassa maakunnassa.

Suomen sairaimmat ihmiset asuvat Pohjois-Savossa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n sairastavuusindeksin perusteella etenkin mielenterveys- ja päihdeongelmissa ero Pohjois-Savon ja muun maan välillä on iso.

”Tilanne on hälyttävä. Meidän täytyy tehdä toimia, jotka oikeasti vaikuttavat”, hankejohtaja ja terveystieteiden tohtori Helena Länsimäki painottaa.

”Kun kysyimme kuntalaisilta ja kunnanjohtajilta syitä pahoinvointiin, vastauksissa nousi esiin puhumattomuuden ylisukupolvisuus pohjoissavolaisessa kulttuurissa.”

 

Mieliteko-kehitysohjelma kurottaa kauas: se on osa kymmenvuotista Hyvällä mielellä Pohjois-Savo -hanketta, jonka päätoteuttajana toimii Kuopion kaupunki. Osatoteuttajia ovat niin Itä-Suomen yliopisto, Savonia-ammattikorkeakoulu kuin Humanistinen ammattikorkeakoulu, joiden vastuulla on muun muassa koulutusten ja järjestöyhteistyön suunnittelu sekä toteutus. Mieliteko tekee tiivistä yhteistyötä myös Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kanssa.

 

”On ollut pakko keksiä uusia keinoja, joilla ajattelunmuutos toivottavasti johtaa kokonaisvaltaisempaan kulttuurimuutokseen”, Tommi Turunen, Branden brändikehityksen ja medioittamisen vastaava.

 

Yhteistyöideasta viestintävalmiuteen parissa kuukaudessa

Brande on ollut Mieliteko-hankkeen kehityskumppanina sen alkuvaiheista lähtien: tehtävämme on varmistaa, että hanke näkyy ja kuuluu Pohjois-Savon lisäksi ympäri Suomen. Myös Mielitekomedia-alustan tekninen toteutus on Branden käsialaa. Tehokkaan yhteistyön ansiosta viestintästrategialle luotiin jo parissa kuukaudessa raamit, ja pian päästiin myös viestimään ulospäin.

”Yhteistyö Branden kanssa on startannut dynaamisesti. Niin näkyvyys kuin seuraaja- ja kävijämäärät kasvavat jatkuvasti, ja näymme eri kanavissa oikealla sekä kiinnostavalla tavalla”, Länsimäki iloitsee.

”Luottamus yhteistyöhön syntyi jo varhain. Branden kanssa olemme oikeasti kumppaneita, jotka tekevät yhdessä asioita yhteisen tavoitteen äärellä”, hän lisää.

Myös Branden brändi- ja medioittamisvastaava Tommi Turusen mielestä hankkeen näkyvyys on onnistunut yli odotusten:

”Olemme muotoilleet uudenlaisia ja osallistavia työkaluja käytännön kohtaamisiin sekä puhumattomuuden puhkaisemiseen.”

Brande tekee Mieliteko-ohjelmaa näkyväksi osallistavalla kampanjoinnilla. Ilahduttavaa on, että yhteistyön tuloksena Mieliteko nousee nykyään spontaanisti puheeksi Pohjois-Savon ulkopuolellakin, on saanut palstatilaa paikkakunnasta riippumatta.

”Mieleeni nousee myös yksittäisiä tunnereaktioita ja aiheen äärelle pysähtymisiä, jotka inhimillisesti osoittavat kuinka mielenterveys koskettaa meitä kaikkia”, Turunen tiivistää.

 

KUKA? Helena Länsimäki, terveystieteiden tohtori & Mieliteko-hankejohtaja

MITÄ? Mieliteko-kehitysohjelma on osa Hyvällä mielellä Pohjois-Savo 2021–2030 -hanketta, joka parantaa mielenterveyttä ja vähentää päihdemyönteisyyttä.

MIKSI? Hyvinvointi on koko maakunnan asia. Siksi Mieliteko haluaa auttaa jokaista 18–64-vuotiasta pohjoissavolaista kaupungista tai kunnasta riippumatta – erityisesti työttömiä, syrjäytyneitä tai muutoin heikossa asemassa olevia.

Kuuntele Brandecastista, kuinka Mieliteko murtaa pohjoissavolaista puhumattomuutta

Lue hankkeesta lisää: mielitekomedia.fi

 

 

 

Teksti ja kuva: Katja Nykänen / Smoothly

---

Mikäli teitä kiinnostaa oman kasvuprojektin starttaaminen tai liiketoimintamallin uudistaminen, ota rohkeasti yhteyttä Branden Anne MäkiseenJari Paloseen tai suoraan digitaalisen puolemme myynnistä vastaavaan Vesa Leppäseen.